Τη δυσαρέσκεια του για τη μη εφαρμογή του αναθεωρημένου τρόπου υπολογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα σημερινά δεδομένα του τομέα ακινήτων εκφράζει με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).

Στη σχετική επιστολή, ο ΣΤΕΚ αναφέρει ότι η υφιστάμενη βάση υπολογισμού του σχετικού φόρου που στηρίζεται στις τιμές 01/01/1980, αδικεί κατάφορα τους ιδιοκτήτες εκείνους που καταβάλουν το φόρο έναντι εκείνων των ιδιοκτητών περιουσιών που για διαφόρους λόγους εξαιρούνται της φορολογίας αυτής.

Επιπλέον ο ΣΤΕΚ υπογραμμίζει ότι το κράτος, σαν αποτέλεσμα της σχετικής απόφασης του να παραχωρήσει έκπτωση 10% το 2015 έναντι 15% του 2014 για τη έγκαιρη καταβολή του φόρου, αυξάνει ουσιαστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, κατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπό τις περιστάσεις, συνεχίζει ο ΣΤΕΚ, κρίνεται ορθό και δίκαιο όπως η έκπτωση του 15% για έγκαιρη καταβολή του φόρου ισχύσει και για το έτος 2015.