Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου , διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα, με θέμα ” ΕΦΑΡΜΟΓH KANONΙΣΜΩΝ 16ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ “.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,ηλεκτρολόγους εργοληπτικών εταιρειών ή συμβουλευτικών γραφείων και επαγγελματίες που ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ημερομηνία έναρξης είναι η 20η Οκτωβρίου, 2014 και ολοκλήρωσης η 20η Νοεμβρίου. (Διάρκεια 35 ώρες)

Σας αποστέλλονται:
– Brochure του προγράμματος
– Έντυπο αίτησης ΚΕΠΑ
– Έντυπο αίτησης ΑΝΑΔ
– Έντυπο 2 της ΑΝΑΔ (συμπληρώνεται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις)

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό.

Cyprus Productivity Centre
Tel: +357 25812359
Fax: +357 25313650