Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά».

Ο ΣΙΠΕΚ αποδεικνύει έμπρακτα ότι παρά την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύει ο τόπος μας, η ασφάλεια και υγεία των παιδιών παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες των ιδιωτικών νηπιαγωγείων-Μελών του Συνδέσμου. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετείχαν μαζί οι διευθύντριες και το προσωπικό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων-Μελών του Συνδέσμου από όλες τις επαρχίες.

Επισημαίνεται ότι με την συμπλήρωση του προγράμματος, απονεμήθηκε στις συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών, εγκεκριμένο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία-Μέλη του Συνδέσμου έχουν προ καιρού ολοκληρώσει την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και συνεχίζουν αδιαλείπτως να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες τόσο της διεύθυνσης όσο και του προσωπικού, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης στο τόπο μας. Ο ΣΙΠΕΚ ευχαριστεί την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για την συνεχή στήριξη και καθοδήγηση του Συνδέσμου και των Μελών του, προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών.