Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) και του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών (ΚΕΣΤ). Στις συνεδρίες των διοικητικών συμβουλίων των δύο Οργανισμών, οι οποίες ακολούθησαν, διορίστηκαν οι νέοι αξιωματούχοι.

Νέος πρόεδρος του ΣΤΚ είναι ο Γεώργιος Α. Γεωργίου, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd. Αντιπρόεδρος είναι ο Άριστος Στυλιανού, διευθυντής διεύθυνσης λειτουργικών εργασιών της Τράπεζας Κύπρου.

Ως νέος πρόεδρος του ΚΕΣΤ διορίστηκε ο Γεώργιος Α. Γεωργίου, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank και αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Θεοδωρίδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της USB Bank