Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας: Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό σε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε τη διοίκηση του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ και EOQ) για την επόμενη διετία, αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα μας σε μια περίοδο που ως κοινωνία βιώνουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες οικονομικής ύφεσης και καλούμαστε να διαχειριστούμε καταστάσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας που οι δανειστές μας επέλεξαν να εφαρμόσουν. Η ανάγκη της λήψης άμεσων διορθωτικών μέτρων για βελτίωση της οικονομίας και την επούλωση των πληγών είναι επιτακτική.

Ανεξάρτητα από τα γεγονότα, τη φυσιολογική απογοήτευση από την ανεπάρκεια και την αποτυχία βασικών Ποιοτικών παραμέτρων και Διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, επικοινωνίας, παρακολούθησης, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έγιναν ή δεν έγιναν, είναι σημαντικό όπως, αφού εξάξουμε τα όποια συμπεράσματα, να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα για χάρη της χώρας, των επιχειρήσεων και του κοινωνικού συνόλου. Μετά από τέτοια γεγονότα, αναπόφευκτα, η έννοια της Ποιότητας με την ευρύτερη της έννοια, επανέρχεται ως φάρος και πυξίδα δείχνοντας μας το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Η άμεση ανασκόπηση του δικού μας εσωτερικού συστήματος διαχείρισης μέσω αυτό-αξιολογήσεων ή άλλως πως, για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών σε θέματα που έχουν σχέση με την άμεση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης μας, με την παράλληλη ανασκόπηση και επανατοποθέτηση των στρατηγικών κατευθύνσεων και πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες για την επιχειρησιακή συνέχεια και ανάπτυξη θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα υποβοηθητικά εργαλεία στην προσπάθεια αυτή, θα μπορούσαν να είναι, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή διεθνών προτύπων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας, Διαχείρισης Λειτουργικού και Οικονομικού Κινδύνου, 6 Σίγμα κ.λπ.), Μοντέλων Επιχειρησιακής Αριστείας όπως το EFQM καθώς και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς δράσεις της επιχείρησης στην βάση σύγκρισης επιδόσεων με άλλες επιχειρήσεις.

Πολλές φορές, οι μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία προσφέρονται σε περιόδους αστάθειας ή αποτυχίας επιμέρους διεργασιών που συνθέτουν το σύνολο ενός συστήματος. Η αναζήτηση νέων κατευθύνσεων και νέων επιχειρησιακών ευκαιριών καθώς και η συνολική ενδοσκόπηση για ανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας και των διαχρονικών θεσμών αποτελούν ευκαιρίες για αναγέννηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας που εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 2013 καταρτίσθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Ανδρέας Ιωαννίδης (ΑΗΚ) – Πρόεδρος
  • Δρ Αλέκος Λοϊζίδης (Ελληνική Τράπεζα) – Αντιπρόεδρος
  • Δρ Adrian Ιωάννου (PWC) – Ταμίας 
  • Χριστίνα Πίτρακκου (Πολυκλινική Υγεία) – Γραμματέας
  • Γιώργος Γεωργιάδης (Τράπεζα Κύπρου) – Μέλος
  • Δρ Κύρος Δημητριάδης (Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης) – Μέλος
  • Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) – Μέλος
  • Σοφούλης Νικολάου (LGS Handling) – Μέλος
  • Βασίλης Παναγιώτου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Μέλος
  • Δρ Σούλλα Λουκά  (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) – Μέλος

Υποσχόμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουμε εκείνες τις δράσεις που είναι αναγκαίες προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της Ποιότητας των επιχειρήσεων. Είμαστε σίγουροι ότι με επιμονή και πείσμα θα καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση της ανάπτυξης και ευημερίας όπως τα καταφέραμε και στο παρελθόν.

Επόμενη ενημέρωση θα σας αποσταλεί μετά την ανασκόπηση της Στρατηγικής του Συνδέσμου για την επόμενη διετία.