Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), μέλος της ΟΕΒ, το οποίο εκλέγηκε κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ανδρέας Τομάζου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Συλικιώτης
Γραμματέας: Κώστας Μαραγκός
Ταμίας: Μαρία Βαρκάρη (κα)
Μέλη: κ.κ. Τάσος Αναστασίου, Μιχάλης Χατζηκωστής, Κούλλης Κουνούπης, Χάρις Μιχαήλ (κα), Χάρης Σφικουρής, Μιχάλης Φωτίου, Ανδρέας Μιχαήλ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους στόχους του για την επόμενη διετία με κύριο άξονα την στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διέρχεται ο τόπος. Μεταξύ άλλων οι στόχοι που τέθηκαν είναι:

– Βελτίωση της εικόνας του Συνδέσμου και των κυπριακών επιχειρήσεων επίπλου προς τον κύπριο καταναλωτή.
– Αύξηση των εξαγωγών του κλάδου.
– Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
– Περαιτέρω ενδυνάμωση του Συνδέσμου.
– Παροχή στήριξης προς όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου.
– Διοργάνωση Εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων του κλάδου.