Κατά τις εργασίες της εκλογικής γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) ο οποίος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. Γ. Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: κ. Π. Καρλέττης

Γραμματέας: κ. Α. Ανδρέου

Ταμίας: κ. Γ. Κωνσταντινίδης

Εκπρ. Τύπου: κ. Κ. Μιχαήλ

Σύμβουλοι: κ. Σ. Αριστοδήμου, κ. Μ. Μαρκαντωνάτος, κ. Τ. Σαρίκας, κ. Ρ. Μυριανθεύς, κ. Α. Χριστοφόρου

Μέλη στον ΠΑΣΕΕΞΕ είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ευρύ φάσμα της εξοικονόμησης ενέργειας όπως θερμομονώσεις κελύφους, εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμησης καυσίμων, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Θέση του ΠΑΣΕΕΞΕ είναι ότι η στήριξη του κλάδου εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία δεν θα επιβαρύνει κατά ανάγκη τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δώσει ώθηση σε επιχειρήσεις οικοδομικών έργων, ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμομόνωσης κτιρίων, εξοικονόμησης ενέργειας, κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, κουφωμάτων, καθώς και παροχείς υπηρεσιών όπως αρχιτέκτονες και συμβούλους μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Οι εισηγήσεις του ΠΑΣΕΕΞΕ οι οποίες μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην απάμβλυνση εν μέρει των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, στη διατήρηση ή και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα συζητηθούν σε σύσκεψη με την υπηρεσία ενέργειας που θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2014.