Η νέα κεντρική επιτροπή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), η οποία εξελέγη ομόφωνα κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιανουαρίου 2013, καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος – Δρ. Νίκος Μαντάς (Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο)
  • Αντιπρόεδρος – Δρ. Μάρκος Αγαθαγγέλου (Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ)
  • Εκτελεστικός Γραμματέας – Δρ. Λευτέρης Δημητρίου (Κλινική Τίμιος Σταυρός)
  • Μέλος – Κα Ανδρούλα Κωνσταντινίδου (Ευαγγελίστρια Ιατρικό Κέντρο – Ιδιωτικό Νοσοκομείο)
  • Μέλος – Κος Μάρκος Χριστοδουλίδης (Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο)
  • Μέλος – Κος Πόλυς Γεωργιάδης (Αρεταίειο Νοσοκομείο)
  • Μέλος – Κος Ματθαίος Παπαπέτρου (Ιατρικό Κέντρο Μητέρα & Παιδί)
  • Μέλος – Κα Στέφανη Κιλικήτα (Ευρωπαϊκή S.D. Κλινική)
  • Μέλος – Κος Νότης Ζαννέτος (Αχίλλειο Νοσοκομείο)
  • Μέλος – Δρ. Μάριος Λιασίδης (Πολυκλινική Ζωοδόχου Πηγής)