Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Eργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), μέλος της ΟΕΒ, το οποίο εκλέγηκε κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Σωτήρης Αριστοδήμου
Αντιπροέδροι: Nίκος Σιάμπλεττος, Γιώργος Καρακάννας
Γραμματέας: Πανίκκος Καρακάννας
Ταμίας: Νίκος Μπεκιάρης
Μέλη: κ.κ. Α. Ηρακλέους, Α. Αναξαγόρας, Κ. Κυριάκου, Κ. Γιαννάκης, Μ. Μάρτιν, Α. Κουτσοφτής.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους στόχους του για την επόμενη διετία οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

– Την παροχή στήριξης προς όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου.
– Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και μεταξύ των μελών με τους συνεργάτες του κλάδου.
– Την εκπαίδευση των επιχειρήσεων του κλάδου