Κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέλους της ΟΕΒ, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και καταρτίσθηκε ομόφωνα σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: NetU Consultants Limited – κος. Πανίκος Ακρίτας

Γραμματέας: G.M. PowerSoft Computer Solutions Limited – κος. Γιώργος Μαλέκκος

Ταμίας: A.Th. Loizou & Son Limited – κος. Ανδρέας Κασιουρής

Μέλη:

  • Blue Sun Automation Limited – κος. Σταύρος Θεοφίλου
  • Cisco Systems Cyprus Limited – κος. Μένοικος Μαυρομμάτης
  • IBM Cyprus – κος. Γιώργος Γεωργίου
  • KPMG Limited – κος. Γιώργος Τζιωρτζής
  • Microsoft (Cyprus) Limited – κος. Γιώργος Πετρακίδης
  • Oracle Cyprus Solutions – κος. Αντώνης Σκούλλος

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (Cyprus Information Technology Enterprises Association – CITEA), ιδρύθηκε το 1987 με στόχο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ισοζυγισμένη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Κύπρο.

Πάγια θέση του CITEA είναι ότι η ψηφιακή ανάκαμψη αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για δημιουργία των απαραίτητων εθνικών υποδομών που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία.

Ιδίως κατά την δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, το νέο Δ.Σ. του CITEA θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει όχι μόνο τις εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου, αλλά και να συσπειρώσει όλες τις επιχειρήσεις του Κλάδου και τους σχετικούς φορείς του Δημοσίου, επιδιώκοντας την ενίσχυση των ΤΠΕ ώστε να μετατραπούν σε εργαλείο ανάπτυξης και όχημα για έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και τη στασιμότητα.