Τα όσα καταγράφει η PIMCO σε απαντητική της επιστολή προς το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται σε δημοσίευμα της 20ης Φεβρουαρίου 2013, δεν έχουν παρά να προβληματίσουν για τους κινδύνους που δημιουργούν για την αγορά ακινήτων, της οικοδομικής βιομηχανίας και για το σύνολο της οικονομίας του τόπου ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως δύο βασικές παραδοχές που αποτελούν ουσιαστικό στήριγμα στις τιμές των ακινήτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις οδηγίες της Συντονιστικής Επιτροπής προς την PIMCO:

  • Το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον από νέες αγορές (Κίνα, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) που ήδη αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις πέραν των 800 κατοικιών τους τελευταίους λίγους μήνες, ειδικά στις παραθαλάσσιες πόλεις.
  • Τις προσδοκίες για οικονομικά οφέλη από την επικείμενη εξόρυξη φυσικού αερίου ή/ και πετρελαίου εντός των επομένων 3 ετών, που αναμφίβολα θα αρχίσει να αντικατοπτρίζεται στις τιμές των ακινήτων εντός της περιόδου μελέτης της PIMCO

Αυτές οι δύο παραδοχές οδηγούν αναμφίβολα σε ψηλότερες εκτιμημένες αξίες των ακινήτων για σκοπούς μελέτης της PIMCO, τόσο άμεσα για το 2013 όσο και για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, και επομένως οδηγούν σε δραστική μείωση των κεφαλαιουχικών αναγκών των τραπεζών μας.
 
Αυτό που πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση είναι να δοθούν στην PIMCO αυτές οι παραδοχές έτσι ώστε να αποφευχθεί η τεχνική πίεση στις τιμές των ακινήτων και οι αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις στην γενικότερη οικονομία της Κύπρου, η οποία βασίζει στο συνολικό σχεδόν μέρος του τραπεζικού δανεισμού της σε αξίες ακινήτων.