Συνάντηση μεταξύ του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), συνδεδεμένο-μέλος της ΟΕΒ, και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό για το Νέο Σχέδιο Χορηγιών ΑΠΕ & ΕΞΕ που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου και το οποίο ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το εν λόγω  Νέο Σχέδιο Χορηγιών προβλέπει περαιτέρω έγκριση 25MW για αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και την προώθηση του Net metering για οικιστικούς σκοπούς (με χορηγία για ευάλωτες ομάδες 1500 ευρώ για κινέζικα φ/β και 3000 ευρώ για ευρωπαϊκά φ/β).

Σημειώνεται ότι με βάση τη Νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 15% των εσόδων του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ (τα συνολικά έσοδα το 2012 ανήλθαν περίπου στα 26 εκατ. ευρώ), θα διοχετευτούν σε καταναλωτές για οικιστικούς σκοπούς, προσφέροντας τη δυνατότητα και στα νοικοκυριά να υιοθετήσουν συστήματα ΑΠΕ.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη όπου διακρίνονται από αριστερά οι κ. Κάλαττας, κ.Λιζίδης, κ. Συλικιώτης κ. Γεωργίου και Δρ. Ζοτιάδης.