Σε έκτακτη διευρυμένη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) εξέτασε τη διαμορφούμενη κατάσταση στην Κυπριακή Οικονομία και ιδιαίτερα του κλάδου Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων μετά τη συμφωνία με το Eurogroup. Ο τομέας της οικοδομικής βιομηχανίας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  Αρκετές από αυτές θα οδηγηθούν σε μαρασμό και πολύ πιθανόν σε αναστολή ή και τερματισμό των εργασιών τους.  Κατά συνέπεια αυτό θα επηρεάσει την εργοδότηση και τις απολαβές των εργαζομένων.  Θα επηρεάσει επίσης, όλους τους συνεργάτες του κλάδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση ο ΣΕΜΗΕΚ  προτρέπει όπως:

  • Όλα τα μέλη του Συνδέσμου απασχολούν όπου είναι δυνατόν μόνο  συμπατριώτες μας
  • Ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η Τράπεζα Κύπρου να μπορέσει να στηρίξει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Μειωθούν τα δανειστικά επιτόκια
  • Οι τραπεζικές διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας και το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου να συνεχίσουν να ισχύουν χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις

Ο μόνος δρόμος που μας απομένει είναι η αλληλεγγύη μεταξύ μας.  Καλούμε τους καταναλωτές να αγοράζουν κυπριακά προϊόντα, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τόσο την κυπριακή βιομηχανία όσο και τη γεωργο-κτηνοτροφική παραγωγή.  Η ανταπόκριση  των συμπατριωτών μας στη χθεσινή συναυλία αλληλεγγύης αποτελεί απτή απόδειξη ότι ο τόπος μας μπορεί να προσβλέπει σε έξοδο από την υφιστάμενη κατάσταση.