Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 26 Ιουλίου 2012 μεταξύ της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), συνδεδεμένο μέλος της ΟΕΒ, και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη,για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις κυπριακές βιομηχανίες ηλιακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση η ΕΒΗΕΚ εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες της προς το Υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου από την Υπηρεσία Ενέργειας για να δίδονται χορηγίες το έτος 2012 για αντικατάσταση παλαιών ηλιακών συστημάτων (θερμοσιφώνων) με καινούρια και αποδοτικότερα που εξοικονομούν ενέργεια, καθώς και για την στήριξη που προσφέρει το Τμήμα Εμπορίου προς τις βιομηχανίες-μέλη της ΕΒΗΕΚ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού για προώθηση εξαγωγικού εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση ο κ. Υπουργός αξιολόγησε κατ’ αρχήν θετικά το αίτημα και την εισήγηση της ΕΒΗΕΚ για στήριξη των κυπριακών βιομηχανιών μέσω του Κέντρου Εφαρμογών Ενέργειας (KEE) για πιστοποίηση για τις νέες υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με το ECO DESIGN και το ENERGY LABELLING.

Σημείωση: Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση όπου διακρίνονται από αριστερά o κ. Αντωνίου, κ. Λιζίδης, κα. Τσαγγαρίδου, κ. Ροδίτης, ο Υπουργός ΥΕΒΤ κ. Συλικιώτης και ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕΚ κ. Νικολάου μαζί με τον κ. Αγγελίδη (ΟΕΒ-ΕΒΗΕΚ) και τον Αντιπρόεδρο της ΕΒΗΕΚ κ. Κανάρη.