Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ), συνδεδεμένο μέλος της ΟΕΒ, πραγματοποίησε συνάντηση στις 10.7.2013, με τον Προϊστάμενο του Γενικού Λογιστηρίου, κ. Στέλιο Κουντούρη, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες προσφορές.

Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα, όπως:

  • εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο από το Γενικό Λογιστήριο αλλαγής του κριτηρίου για υποβολή προσφορών για έργα του δημοσίου από συμβουλευτικούς οίκους που να είναι κερδοφόροι κατά τα τελευταία 3 χρόνια (λόγω της ύφεσης που έχει πλήξει την Κυπριακή Οικονομία, είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί τέτοιος όρος).
  • υιοθετηθεί η προσέγγιση προώθησης μέρος των εργασιών έργων (π.χ ευρωπαϊκά προγράμματα) σε υπεργολαβίες στα πρότυπα έργων της ΑΝΑΔ που αναλαμβάνουν μέρος εκτέλεσης των έργων συμβουλευτικοί οίκοι, και
  • συμπεριληφθεί στους όρους εντολής υλοποίησης έργων, η αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας/εμπειρίας για υλοποίηση έργων αφού με μια τέτοια προσέγγιση θα επωφεληθούν οι Κύπριοι σύμβουλοι από τεχνογνωσία μεγάλων ξένων οίκων, ενώ παράλληλα, η υλοποίηση τέτοιων έργων θα είναι πιο αποτελεσματική λόγω της αξιοποίησης τοπικής τεχνογνωσίας/εμπειρίας των συμβουλευτικών οίκων που γνωρίζουν την Κυπριακή πραγματικότητα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Μιχαηλίδης και ο Προϊστάμενος του Γενικού Λογιστηρίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, κ. Στέλιος Κουντούρης συμφώνησαν όπως εντατικοποιήσουν τις επαφές και συναντήσεις, με απώτερο σκοπό την αποφυγή ή δραστική μείωση λαθών στους όρους των δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες κυβερνητικές αρχές.