Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, είχε σήμερα αντιπροσωπεία του ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) υπό τον πρόεδρο κ. Άκη Βαβλίτη.

Ο κ. Βαβλίτης ήγειρε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η τουριστική βιομηχανία του τόπου, με έμφαση στο θέμα της ανεπαρκούς ρευστότητας και των ψηλών δανειστικών επιτοκίων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος τα οποία δημιουργούν σοβαρή τροχοπέδη στην δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Για το θέμα αυτό, ο κ. Νεοφύτου εξήγγειλε την πρωτοβουλία του ΔΗΣΥ για δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας αναπτύξεως η οποία θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και νέων αναπτυξιακών έργων με ευνοϊκούς όρους και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλιών.

Επίσης συζητήθηκε η αδυναμία που αντιμετωπίζουν ορισμένα ξενοδοχεία που βρίσκονται εγκατεστημένα είτε στην ύπαιθρο είτε εκτός τουριστικών ζωνών για αξιοποίηση τόσο των πρόσφατα εξαγγελθέντων πολεοδομικών κινήτρων όσο και αυτών που εφαρμόζονται από το 2011. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ υπογράμμισε ότι σε σχέση με τα κίνητρα του 2013, όσα ξενοδοχεία αδειοδοτήθηκαν με ψηλότερο συντελεστή δόμησης απ’ ότι ισχύει σήμερα δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτά και ως εκ τούτου εισήγηση του ΣΤΕΚ είναι να δοθεί η δυνατότητα για προσθήκες που ισοδυναμούν με ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, έτσι ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεσμεύτηκε όπως άμεσα προωθήσει το θέμα προς επίλυση.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το μείζον θέμα της πλήρους φιλελευθεροποίησης των αιθέρων, η εκ βάθρων εξυγίανση των Κυπριακών Αερογραμμών, το ψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η διαχείριση των παραλιών, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του ΚΟΤ και η αναβάθμιση και δημιουργία ελκυστικού τουριστικού προϊόντος για τη χειμερινή περίοδο.