Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, υπό τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτό, συναντήθηκε στις 15 Ιουνίου με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και η αντιπροσωπεία επέδωσε στον κ. Αναστασιάδη υπόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, στην εισροή κεφαλαίων από Κύπριους και ξένους επενδυτές, στην αύξηση των εσόδων του κράτους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών εισηγείται:

Άμεσα Μέτρα

 • Φορολογική Αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζόμενα κεφάλαια, νοουμένου ότι θα επενδυθούν για την αγορά ακίνητης περιουσίας και απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» και τις δηλώσεις περιουσίας που αφορούν όλες τις αγορές γης και ακινήτων εντός Κύπρου, που κατατίθενται στο Κτηματολόγιο για περίοδο 2 ετών. Μόνο από αυτό το μέρος, το δημόσιο θα μπορεί να αντλήσει άμεσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως τέλη και δικαιώματα, έσοδα που άλλως ήταν χαμένα.
 • Παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης/πίστωσης επί του φόρου εισοδήματος (Κύπριοι Ιδιώτες ή εταιρείες) ή/και επί του φόρου Κεφαλαιουχικών κερδών (εταιρείες ή αλλοδαποί) ύψους 20% επί του ποσού της επένδυσης κάθε αγοραστή καινούργιων οικιστικών μονάδων, γραφείων, καταστημάτων κτλ. Η φορολογική έκπτωση θα αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επένδυσης που θα καταβληθεί εντός 2 χρόνων από την εφαρμογή του μέτρου, θα παραχωρείται και μεταφέρεται κλιμακωτά για 5 χρόνια και σε περίπτωση κατοχής του ακίνητου, μέχρι και 10 χρόνια.
 • Μετακύληση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας νοουμένου ότι εντός 6 μηνών, ο ιδιοκτήτης της θα προβεί σε αγορά άλλης ακίνητης περιουσίας (όπως γίνεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής Ακίνητης Ιδιοκτησίας).
 • Επιταχυνόμενη απόσβεση επενδύσεων στην οικοδομική βιομηχανία για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων ως βασικό κίνητρο για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία, οι οποίες λόγω αβεβαιότητας στην αγορά και ψηλού κόστους χρηματοδότησης έχουν παγώσει.
 • Άμεση εξασφάλιση δυνατότητας απόκτησης μόνιμης κατοικίας (permanent residency) για όσους πολίτες τρίτων χωρών αγοράζουν κατοικία στην Κύπρο, ύψους €300.000 και άνω, εφόσον υποβάλουν αίτηση και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να τοποθετείται θετικά σε τέτοια πρόταση. Επ’ αυτού ετοιμάσαμε και θέτουμε στη διάθεσή σας σχετικό νομοσχέδιο-πρόταση.
 • Μείωση του κεφαλαίου που πρέπει να εισαχθεί στην Κύπρο για απόκτηση υπηκοότητας από αλλοδαπούς και απλοποίηση διαδικασιών. •Αξιοποίηση και Συντονισμός Δημόσιων υπηρεσιών για προώθηση πωλήσεων
 • Ενημέρωση των ξένων αγοραστών για τη δυνατότητα και τα πλεονεκτήματα απόκτησης μόνιμης διαμονής ή/και υπηκοότητας μέσω αγοράς κατοικίας και εισαγωγής κεφαλαίου στην Κύπρο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και ΚΟΤ, σε συνεργασία με πρεσβείες και προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό..

Παράλληλα Μέτρα

 • Αναδιαμόρφωση και ενοποίηση όλων των φορολογιών ακίνητης ιδιοκτησίας σε φορολογία απόκτησης και φορολογία κατοχής, ώστε ο πολίτης να πληρώνει ένα λογαριασμό μία φορά και το κράτος να εισπράττει τα έσοδα που του αναλογούν με μικρό διοικητικό κόστος.
 • Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων για μεγάλα αναπτυξιακά έργα (π.χ. για μαρίνες αύξηση της διάρκειας της χρονομεριστικής μίσθωσης από 90 σε 125 χρόνια και για γκολφ αύξηση του συντελεστή δόμησης). Για συνήθη έργα αύξηση μέχρι 20% του συντελεστή δόμησης με ισχύ για έργα που έχουν ξεκινήσει μέσα στο 2012.

Άμεση προώθηση

 1. Ξεχωριστής Νομοθεσίας διαχείρισης κοινοκτήτων οικοδομών ξεχωριστά από την εγγραφή συνιδιοκτησίας και έκδοση τίτλων. Ήδη ετοιμάσαμε προς τούτο σχετικές νομοθεσίες που εκκρεμούν χρόνια τώρα ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Νομοσχέδιο για τελική ρύθμιση των Κολυμβητικών Δεξαμενών.
 3. Προώθηση της μονοθυριδικής πρόσβασης ώστε όλες οι άδειες ανάπτυξης να εξετάζονται από όλους τους αρμόδιους και να εκδίδονται εντός 3 μηνών (one stop shop).
 4. Επέκταση του θεσμού του αυτοέλεγχου ώστε το μέτρο αυτό που εφαρμόστηκε μετά από πολυετείς αγώνες του Συνδέσμου μας να επεκταθεί περαιτέρω ώστε με τη συνδυασμένη εφαρμογή του 2.4 πιο πάνω, να πετύχουμε γρήγορη έκδοση όλων των αδειών, από την πολεοδομική μέχρι και την τελική έγκριση και των τίτλων ιδιοκτησίας.