Πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2012 το Συνέδριο Ποιότητας 2012 με κεντρικό θέμα “Απάντηση στην Οικονομική Κρίση: Ποιότητα” που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για 2η συνεχή χρονιά ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ και EOQ) που έγινε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας. To Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας μας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας και στην κοινωνία γενικότερα.

 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ευρύτερη γνωστοποίηση για τα πρόσφατα συστήματα διαχείρισης και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και του οφέλους που μια επιχείρηση – οργανισμός μπορεί να αποκομίσει ούτως ώστε να επιβιώσει και αναπτυχθεί σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Σημειώνεται ότι το Συνέδριο ήταν χωρισμένο σε δύο ενότητες: η πρώτη ενότητα αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η δεύτερη τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου είναι το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού και χορηγοί η Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και PWC.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνδεσμο Ποιότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.quality.org.cy