Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 στη Λευκωσία το Συνέδριο Ποιότητας 2013 με κεντρικό θέμα “Ποιότητα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη” που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας, η οποία γιορτάζεται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Το Συνέδριο εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του Συνδέσμου Ποιότητας για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας και στην κοινωνία γενικότερα. Στόχος του ετήσιου πλέον θεσμού του Συνεδρίου είναι η ευρύτερη γνωστοποίηση για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης και βέλτιστων πρακτικών καθώς και του οφέλους που μια επιχείρηση / οργανισμός μπορεί να αποκομίσει ούτως ώστε να επιβιώσει και αναπτυχθεί σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Κατά το Συνέδριο έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από αξιόλογους ομιλητές. Οι παρουσιάσεις που έγιναν στο Συνέδριο υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ποιότητας www.quality.org.cy. Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Τράπεζα, Pwc, Τράπεζα Κύπρου, Cyta και Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε και φέτος την πραγματοποίηση διάφορων Δράσεων Ποιότητας για όλο τον μήνα Νοέμβριο 2013. Σκοπός των Δράσεων Ποιότητας είναι η υποκίνηση, σταδιακά, όλων των μελών σε εκείνες τις Δράσεις που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και την παροχή της απαραίτητης γνώσης στο προσωπικό. Οι Δράσεις Ποιότητας περιλαμβάνουν επισκέψεις (site visits) σε εγκαταστάσεις (εργοστάσια, γραφεία) μελών του Συνδέσμου και τη διοργάνωση ενδοεπιχεηρησιακών εκδηλώσεων που να απευθύνονται είτε στο προσωπικό είτε στους πελάτες ή / και συνεργάτες των επιχειρήσεων.