Η Κύπρος, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), βρίσκεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, στην πρώτη θέση σε ότι αφορά την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στη χώρα μας. Ως είναι ήδη γνωστό, η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων από τα Κράτη Μέλη είναι συμβατική υποχρέωση.

Με ποσοστό 100%, η Κύπρος κατέχει την πρωτιά στην υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και στους τρεις Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) που εκπονούν και εκδίδουν πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει την πλήρη συμμόρφωσή της στις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Με συνέπεια και σκληρή δουλειά, ο CYS διαβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να διατηρεί ψηλά τον πήχη της ποιότητας στην Κύπρο, καθώς επίσης και το κύρος και την αναγνωρισιμότητά του CYS στο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα τυποποίησης, προασπίζοντας παράλληλα, τα εθνικά μας συμφέροντα μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης.

Ακουλουθούν οι σχετικοί πίνακες (πίνακας 1, πίνακας 2) που έχουν δημοσιευτεί για το 2013 από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI).