Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας διοργανώνει τελετή βράβευσης του “Cyprus Quality leader of the year” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, ώρα 06:00μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.