Μία πλήρη υποτροφία στον Κλάδο Ζαχαροπλαστικής/Αρτοποιίας του KES College παραχωρεί για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014/15 ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).

Η υποτροφία δίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΤΕΚ για ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα. Υπογραμμίζεται ότι ο φοιτητής/τρια που θα εξασφαλίσει την εν λόγω υποτροφία και θα ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών του/της θα τύχει προτεραιότητας για εργοδότηση σε ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις που είναι μέλη του Συνδέσμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής με ελάχιστο βαθμό 16/20 ή 80/100, να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (γλώσσα διδασκαλίας) και να έχουν ιδιαίτερο πάθος για το επάγγελμα. Σημειώνεται ότι η υποτροφία μπορεί να συνεχιστεί και για τα επόμενα έτη δεδομένου ότι ο φοιτητής/τρια εξασφαλίσει ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 85/100 τόσο για το δεύτερο έτος (Δίπλωμα) όσο και για το τρίτο έτος (Ανώτερο Δίπλωμα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΣΤΕΚ www.acte.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΣΤΕΚ (τηλ.: 22374433).