Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΣΥΜΕΒΙΚ) ανακοίνωσε τους Όρους Πληρωμής που αποφασίστηκαν.

Σκοπός της ετοιμασίας των Όρων Πληρωμής είναι η προστασία των Μεταλλουργικών βιομηχανιών από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές τους και που έχουν συνεπακόλουθο τις καθυστερήσεις στην πορεία παράδοσης του έργου. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος «Πιστεύουμε ότι με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η απρόσκοπτη και ομαλή πορεία εκτέλεσης των Μεταλλουργικών εργασιών».

Βρείτε εδώ τους Όρους Πληρωμής