Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, αφού μελέτησε τις προτάσεις της Τρόικα και τις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάμεων, υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναθέρμανση της οικονομίας.

Στο σχετικό υπόμνημα, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι την ίδια στιγμή που γίνεται αγώνας προσέλκυσης ξένων επενδυτών, δεν γίνεται να αυξάνουμε τις φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας. Τέτοιες φορολογίες δεν επιβάλλονται από άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες.

Ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και οικοδομών, τονίζεται ότι η γη και τα ακίνητα που διαθέτουν αποτελούν εμπόρευμα (stock) και όχι πλούτο. Γι αυτό δεν πρέπει να φορολογείται σαν πλούτος, όπως εξάλλου γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

O Σύνδεσμος θεωρεί ιδιαίτερα άδικη την πρόταση που προβλέπει την εισαγωγή φορολόγησης κατοικιών με εμβαδόν μεγαλύτερο των 300 τμ. αφενός, γιατί οι ιδιοκτήτες των εν λόγω κατοικιών έχουν ήδη καταβάλει ψηλότερους φόρους κατά την ανέγερση ή αγορά των κατοικιών τους και αφετέρου, γιατί την ίδια στιγμή κάποιος άλλος ιδιοκτήτης ο οποίος μπορεί να διαθέτει δύο ή και τρεις κατοικίες των 250 ή 280 τμ. – από τις οποίες μπορεί να λαμβάνει και εισοδήματα ενοικίων– δεν θα φορολογείται.   

Το κράτος, τονίζεται, μπορεί να αυξήσει τα έσοδα του φορολογώντας τις 400,000 περίπου ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν καν φάκελο για σκοπό επιβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
Όσον αφορά την πρόταση της Τρόικα για εκποιήσεις, εντός 18 μηνών, υποθηκευμένων περιουσιών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο λιγότερο των 7 – 10 ετών. Τούτο είναι αναγκαίο γιατί η μέχρι σήμερα οικονομική  ανάπτυξη της Κύπρου είχε βασιστεί πάνω στο θεσμό της επαρκούς υποθήκης. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα, για να μην φέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί μετά την κρίση σε συνθήκες υγιούς οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης για διευκόλυνση της κατάστασης θα πρέπει να επιτραπεί στις τράπεζες να επιμηκύνουν τα δάνεια με όρους που θα μπορούν υπό τις περιστάσεις (και τα πολύ υψηλά επιτόκια) να εξυπηρετήσουν οι δανειζόμενοι.  

Για αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και την ανάπτυξη της οικονομίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της ΟΕΒ, προτείνει, μεταξύ άλλων, επέκταση των υφιστάμενων κινήτρων που αφορούν τα μεταβιβαστικά τέλη, φορολογική αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζόμενα κεφάλαια, λήψη μέτρων για διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης άδειας εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών (Καζακστάν, Κίνα, Συρία, Αίγυπτος και Αραβικές χώρες) και επίσπευση της εξέτασης και έγκρισης αδειών για μεγάλες αναπτύξεις και έργα. Προτείνει επίσης φορολογικές εκπτώσεις για ενθάρρυνση των επενδύσεων από Κύπριους με καταθέσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό αλλά και ξένους επενδυτές.