Σε ανακοίνωση του ο ΣΕΑΠΕΚ αναφέρει ότι για λόγους εντυπώσεων ο Σύνδεσμος Ηλιοθερμικών πάρκων σε πρόσφατο δημοσίευμα του, προβαίνει σε αβάσιμους ισχυρισμούς περί δήθεν επικινδυνότητας από το ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια και το οποίο τροφοδοτείται στο δίκτυο της ΑΗΚ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΑΠΕΚ, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Φ/Β είναι απόλυτα ασφαλής και αποτελεσματική. Υπόνοιες για ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν υπάρχουν και ούτε είναι μετρήσιμα. Παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται και σε πολλές ηλεκτρικές συσκευές καθημερινής χρήσης όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.α. Άλλωστε, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες στο κόσμο εγκατέστησαν και λειτουργούν Φ/Β συστήματα χωρίς καμία επίπτωση στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Η λειτουργία τους βασίζεται στο απλό Φ/Β φαινόμενο όπου η ηλιακή ακτινοβολία με την χρήση ημιαγώγιμων υλικών όπως το καθαρό πυρίτιο (silicon) έχουν την ιδιότητα να απορροφούν φωτόνια και να απελευθερώνουν ηλεκτρόνια, η ροή των οποίων δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο απλή, αθόρυβη και καθαρή λειτουργία απαλλαγμένη από ρύπους δεν θα μπορούσε να ήταν, σε αντίθεση με την παραγωγή ενέργειας μέσω της «Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ακτινοβολίας» (CSP, Concentrated Solar Power) τεχνολογία που χρησιμοποιεί το ηλιοθερμικό πάρκο που προϋποθέτει χρήση μεγάλης έκτασης γης, δημιουργία πύργων 25 μέτρων ύψους με χιλιάδες κάτοπτρα να το περικλείουν, τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και υψηλά κόστη συντήρησης.

Για μέγιστη ασφάλεια τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα Φ/Β είναι μέσα σε ειδική σφραγισμένη πλάκα που αποτελεί το Φ/Β πλαίσιο. Το «συνεχές» ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται, μετατρέπεται σε «εναλλασσόμενο» χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους μετατροπείς που εναρμονίζουν το ρεύμα στα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό διοχετεύει η ΑΗΚ στο δίκτυο της από άλλες πηγές.

Η επιμονή του Συνδέσμου Ηλιοθερμικών να δεσμευτεί η ΑΗΚ για τα επόμενα 20 χρόνια να αγοράζει τα ρεύμα από τα Ηλιοθερμικά σε ακριβότερη τιμή (13,75σεντ/κιλοβατώρα) απ’ ότι της στοιχίζει σήμερα με συμβατικά καύσιμα (12,22σεντ/κιλοβατώρα) και από Φ/Β (8σεντ/κιλοβατώρα), αν υιοθετηθεί θα αποτελεί άδικη επιδότηση, διότι στην τελική ανάλυση θα το πληρώσει ο καταναλωτής. (Εδώ θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την διάφορα 4,22€ σεντ που προκύπτει σαν κόστος στον τελικό καταναλωτή για 100MW για 20 χρόνια). Σε αντίθεση, τα νέα σχέδια φωτοβολταϊκών του Net Metering για κατοικίες μέχρι 3kW και Αυτοπαραγωγής για βιομηχανικά υποστατικά μέχρι 500kW, δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομική στήριξη, εκτός από αυτή που προσφέρεται σε ευάλωτες ομάδες τους πληθυσμού.

Επίσης από το 2015 τα Φ/Β πάρκα δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε χορηγία και οι τιμές τους θα καθορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς ηλεκτρισμού στη φιλελευθεροποιημένη αγορά. Η τιμή αγοράς ηλεκτρισμού από Φ/Β συστήματα, είναι ικανή να συναγωνιστεί τις τιμές κόστους παραγωγής από συμβατικούς σταθμούς χωρίς περιορισμό και χωρίς την ανάγκη ατομικών μέτρων ενίσχυσης, όπως απέδειξαν και τα αποτελέσματα του μειοδοτικού διαγωνισμού για πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας προς 7.4- 9.9 σεντ η κιλοβατώρα μόνο.

Λανθασμένα επίσης, εμπλέκουν το θέμα των ρύπων με μια παράξενη και θεωρητική λογική ότι εξαιτίας των Φ/Β που παράγουν ρεύμα μόνο την ημέρα η ΑΗΚ επωμίζεται επιπρόσθετο κόστος. Τα φωτοβολταικά εξοικονομούν ρύπους μειώνοντας τα κόστη των ρύπων που καταβάλει η ΑΗΚ και η χώρα μας. Πρόσθετα σημειώνεται πως το κόστος ρύπων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αναπροσαρμογής των καυσίμων της ΑΗΚ και κατ’ επέκταση στο κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα για την περίοδο Ιαν. – Σέπτ. 2014 το κόστος ρύπων ΑΗΚ ήταν κατά μέσο όρο 0,11σεντ ανά κιλοβατώρα και αυτό το κόστος συμπεριλήφθηκε στο κόστος παραγωγής της ΑΗΚ που σήμερα είναι 12,22σέντ ανά κιλοβατώρα.

Επιπλέον, να μας επιτραπεί να εκφράσουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη μέθοδο και για το κόστος αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας του ηλιοθερμικού σταθμού. Στην περίπτωση των φωτοβολταικών (μικρότερη κλίμακα) αυτή η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυνατή και εφαρμόζεται μέσω ψηλής τεχνολογίας με συστοιχίες μπαταριών, ιόντων λιθίου που τροφοδοτούν ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Ο ΣΕΑΠΕΚ υποστήριξε και υποστηρίζει κάθε νέα τεχνολογία η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το σχέδιο του Net Metering που χρησιμοποιεί Φ/Β τεχνολογία, υλοποιείται σήμερα για 5000 κατοικίες. Βοηθά στη σημαντική μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος για χιλιάδες συμπολίτες μας και δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης πέραν των 1000 ατόμων. Τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα έχει και το σχέδιο αυτοπαραγωγής για βιομηχανικά και εμπορικά υποστατικά.

Όμως στην περίπτωση του ηλιοθερμικού σταθμού η λογική της βιωσιμότητας του έργου αφήνει πολλά ερωτηματικά. Γιατί αν σήμερα η ΑΗΚ παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος 12.22σεντ την κιλοβατώρα που συμπεριλαμβάνει και την επιβάρυνση για τους ρύπους, γιατί να ζητείται να δεσμεύσουμε τον Κύπριο καταναλωτή για τα επόμενα 20 χρόνια να πληρώνει ακριβότερο ρεύμα στα 13,75σεντ ανά κιλοβατώρα που αναφέρεται ως το κόστος του ηλιοθερμικού; Και τι θα γίνει αν στα επόμενα χρόνια με την ενδιάμεση έλευση φυσικού αερίου μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής της ΑΗΚ; Γιατί ο Κύπριος καταναλωτής να πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει πιο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα του ηλιοθερμικού και μάλιστα σε βάθος χρόνου; Ως υπεύθυνος Σύνδεσμος και με όλη την εκτίμηση μας προς τον Σύνδεσμο Ηλιοθερμικών, δεν πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο αποτελεί μια ισορροπημένη και δίκαιη προσέγγιση προς το κοινωνικό σύνολο. Για όλους τους πιο πάνω λόγους ο ΣΕΑΠΕΚ θα συνεχίσει να υποστηρίζει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), θα πρέπει να αξιολογήσει σωστά όλα τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλιοθερμικού σταθμού.