Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ) σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους μαθητές και γονείς που ενδιαφέρονται για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πιο κάτω:

Το Συμβούλιο Διεθνών Φοιτητικών Υποθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου (UKCISA) δημοσίευσε πρόσφατα τον οδηγό για το ποιοι φοιτητές από αυτούς που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους μετά την 1ην Αυγούστου 2021 θα δικαιούνται τα δίδακτρα (home fees) που απολαμβάνουν σήμερα οι
Βρετανοί φοιτητές.

Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 31 του πιο πάνω οδηγού αναφέρεται ότι οι μαθητές/φοιτητές που:

  1. Έχουν εγκριθεί του Προγράμματος Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ στη Βρετανία (pre-settled or settled status under the EU Settlement Scheme)
  2. Είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ
  3. Διέμεναν τα τελευταία 3 χρόνια στην Βρετανία ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) με κύριο σκοπό άλλον εκτός από την εκπαίδευση πλήρους φοίτησης.
  4. Θα ξεκινήσουν πρόγραμμα σπουδών στη Βρετανία Θα απολαμβάνουν τα χαμηλά δίδακτρα ‘home fees’ που χρεώνουν τα πανεπιστήμια στην Αγγλία.

Ο ΚΣΕΣ θα παρακολουθεί το θέμα αυτό και θα σας ενημερώνει για τυχόν εξελίξεις.