Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων Κύπρου (ΚΣΕΣ) εκφράζει την απογοήτευσή του για την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τους στρατεύσιμους φοιτητές της 2020 ΕΣΣΟ που θα σπουδάσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια το Σεπτέμβριο του 2021.

Η ανακοίνωση των δύο υπουργείων ουσιαστικά μεταθέτει την ευθύνη για τη διατήρηση των υφιστάμενων διδάκτρων στους φοιτητές οι οποίοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Δυστυχώς, το κάλεσμα για μεμονωμένα αιτήματα φοιτητών μας σε διάφορα βρετανικά πανεπιστήμια για διατήρηση των διδάκτρων στα ίδια φετινά επίπεδα δεν αναμένεται να τύχει θετικής ανταπόκρισης, καθώς δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα με μια συντονισμένη προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο ΚΣΕΣ καλεί τους πιο πάνω φοιτητές να επικοινωνήσουν με τα μέλη μας για βοήθεια στην επικοινωνία με το πανεπιστήμιο που έχουν επιλέξει ή με το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση, με σκοπό τη διατήρηση των διδάκτρων στα ίδια επίπεδα με φέτος. Επίσης, συνεχίζεται η επικοινωνία μεταξύ μελών του ΚΣΕΣ και πανεπιστημίων για ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω θέμα με την παράκληση όπως αντιμετωπίσουν θετικά, αιτήματα από πελάτες φοιτητές μας για διατήρηση των διδάκτρων στα σημερινά επίπεδα.