Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ) ως Εθνικός Εκπρόσωπος του EOQ στην Κύπρο, προκηρύσσει και για 2η χρονιά το βραβείο «Cyprus Quality Leader Of The Year 2013” απευθυνόμενος σε Κύπριους Managers.

Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality manager) που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, είτε είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας είτε όχι, ο οποίος προωθεί, κατά τεκμήριο, την ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του. Το Βραβείο του φετινού διαγωνισμού θα αφορά για ενέργειες, δράσεις και επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2012.

Ο «Quality Leader of the Year» είναι θεσμός που καθιερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EOQ). Βάσει της διαδικασίας αυτής ανακηρύσσεται κάθε χρόνο ο European Quality Leader of the Year από τους Εθνικούς Αντιπροσώπους – Μέλη του EOQ. Κατά τον EOQ “ A Quality Leader is a Leader in an organization having succeeded in moving the organization to success for the different stakeholder through his leadership and through the change and Quality Processes he has implemented directly though his team.”

Υποβολή Προτάσεων Υποψηφιότητας

Προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς, συμβούλους ποιότητας, εκπροσώπους επιχειρήσεων που είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Κάθε ένας από τους ανωτέρω έχει δικαίωμα να προτείνει από έναν έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο. Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους είτε από τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπου αυτοί εργάζονται.

Βρείτε εδώ το Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2013

Διαδικασία Συγκέντρωσης Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας από τους εκλέκτορες γίνεται προς τη Γραμματεία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Οι πέντε υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτάσεις ενημερώνονται γραπτώς για την υποψηφιότητά τους από τις υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας και απαντούν επίσης γραπτώς (μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομείου) αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Αξιολόγησης. Για κάθε έναν προτεινόμενο που αρνείται τη συμμετοχή του, οι υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας ενημερώνουν τον επόμενο στη σειρά κατάταξης, ώστε ο τελικός αριθμός υποψηφίων που θα προκύψει να είναι πέντε. Στον αριθμό αυτό προστίθενται και όσοι έχουν υποβάλει πρόταση υποψηφιότητας μόνοι τους.

Φάκελος Υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας συμπληρώνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους που έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και περιλαμβάνει την αίτηση συμμετοχής (application form) και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν μέσω fax ή e-mail στις υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2013.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι φάκελοι υποψηφιότητας ελέγχονται για την πληρότητά τους από τιη Γραμματεία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Ακολούθως, θα παραδοθούν στην Κριτική Επιτροπή, η οποία βάσει των κριτηρίων που έχουν οριστεί από τον EOQ θα επιλέξει και θα προτείνει τους τρεις επικρατέστερους, στους οποίους θα διεξάγει και προσωπική συνέντευξη.

Η Κριτική Επιτροπή θα υποβάλει την τελική της αξιολόγηση στο Δ.Σ. του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του θα επιλέξει τον τελικό νικητή του Βραβείου.

Βρείτε εδώ τα κριτήρια για την εκλογή του Quality Leader Of The Year 2013

Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από άτομα γνώστες του αντικειμένου με σημαντική εμπειρία και συμμετοχή σε θέματα Ποιότητας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Τελετή Απονομής

Η Τελετή Απονομής του Βραβείου «Quality Leader of the Year 2013» θα γίνει σε ειδική εκδήλωση. Η ημερομηνία και ο χώρος της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σημαντικές Ημερομηνίες (προθεσμίες)

  • Υποβολή υποψηφιοτήτων: 25 Οκτωβρίου 2013
  • Απάντηση προτεινόμενων υποψηφίων: 31 Οκτωβρίου 2013
  • Αποστολή φακέλου υποψηφιότητας: 15 Νοεμβρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας στο τηλ. 22665102, info@quality.org.cy.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.quality.org.cy