Πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του Cyprus Payroll Management Association (CPMA), μέλος ΟΕΒ, και της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Κατά την συνάντηση έγινε παρουσίαση του CPMA καθώς και των σκοπών του, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι η μελέτη, η έρευνα καθώς και η συνεχής επιμόρφωση των μελών του στον Κλάδο Διεύθυνσης Μισθοδοσίας.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας και χρήζουν διαχείρισης από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και στην προώθηση εισηγήσεων και καλών πρακτικών από μέρους του CPMA.

Επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσε η αδήριτη ανάγκη για δημιουργία καινοτομιών σχετικά με την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών για την περεταίρω αυτοματοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα του διαδικτυακού συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων SISnet.
Στη συζήτηση υπήρξε ομοφωνία αναφορικά με το ότι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός τόσο των συστημάτων του Υπουργείου αλλά και των συστημάτων των εταιριών που σχετίζονται με την Διεύθυνση Μισθοδοσίας όπως συστήματα μισθοδοσίας καθώς και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι απαραίτητος για την απλοποίηση αρκετών διαδικασιών έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτηση στο κοινό αλλά και στις εταιρείες, ειδικά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε με τη νόσο Covid-19.

Από πλευράς της η Υπουργός, αφού άκουσε τις διάφορες προτάσεις και αντιλαμβανόμενη το ότι ο σκοπός και οι στόχοι του CPMA αποσκοπούν στο κοινό καλό, έδειξε έκδηλη την πρόθεση της για τη δημιουργία μιας γέφυρας συνεργασίας με το CPMA.

Ως CPMA, ευχαριστούμε την Υπουργό για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιέρωσε αλλά και για την εποικοδομητική και όμορφη συζήτηση που είχαμε.

Κατά την συνάντηση με την Υπουργό παραβρέθηκαν ο Θεόδωρος Μάντης, Πρόεδρος του CPMA, ο Μάριος Διογένους, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Μάριος Πελεκάνος, Μέλος του Συνδέσμου τον οποίο ευχαριστούμε για την συμμετοχή του και τον συντονισμό της διαδικτυακής συνάντησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον CPMA, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνδέσμου: https://cpma.org.cy/