Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) είναι ένας από τους στόχους του Διεθνούς Σύνδέσμου Βοηθών Διεύθυνσης, ΙΜΑ Κύπρου, (https://cy.ima-network.org), με απώτερο σκοπό να συμβάλει με τη σειρά του στους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών που αλληλοσυνδέονται και αποτελούν ένα «σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους».

Κατά την περίοδο 1η με 17η Οκτώβριου, ο Σύνδεσμος ΙΜΑ Κύπρου έλαβε μέρος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του διεθνούς δικτύου που αποτελείται από 18 χώρες, σε διαγωνισμό με τίτλο “IMA Sustainability Challenge”. Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγίδα του οργανισμού Deedster (www.deedster.com) ο οποίος έχει αναπτύξει μια εφαρμογή που κάνει την δράση για το κλίμα εύκολη και διασκεδαστική!

Ο διαγωνισμός διήρκεσε για 2 βδομάδες και ο Σύνδεσμος ΙΜΑ Κύπρου κατατάχθηκε πρώτος στην εξοικονόμηση 7185 κιλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 emission).

O Διεθνής Σύνδεσμος Βοηθών Διεύθυνσης, ΙΜΑ Κύπρου, μέλος της ευρύτερης οικογένειας μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων, αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου επαγγελματιών διευθυντικής/διοικητικής υποστήριξης που επικεντρώνεται στην προσωπική εξέλιξη των μελών του και στις προοπτικές του επαγγελματικού τους κλάδου.