Η ΟΕΒ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ένταξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ), στην μεγάλη ομάδα των Μελών της ΟΕΒ.

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί τους κατά Νόμο Εγκεκριμένους Γυμναστές και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Στόχος του Συνδέσμου είναι η ορθολογική ανάπτυξη και προώθηση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στον τόπο μας, μέσα από πολύπλευρες δραστηριότητες καθώς και η προάσπιση και προαγωγή των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών του.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, κ. Μιχάλης Αντωνίου καλωσόρισε τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ στην μεγάλη ομάδα των Μελών της ΟΕΒ, διαβεβαιώνοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου αλλά και για την προαγωγή της Αθλητικής Επιστήμης και Σωματικής Δραστηριότητας, η σημασία των οποίων πολλαπλασιάζεται σε συνθήκες πανδημίας.

Στη φωτογραφία, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου μαζί με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ Δρ. Αντώνη Αλεξόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Ευαγόρου.