Η Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 μμ, στο ξενοδοχείο AJAX, στη Λεμεσό.

Η Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το 2018
  • Απολογισμός Γραμματέα
  • Δράσεις για οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΕΕΞΕ
  • Συζήτηση διαφόρων θεμάτων (τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση θα πρέπει να τα αποστείλουν γραπτώς, μέχρι τις 18/6/2019)

Κατά τη Συνέλευση θα γίνει ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον Κλάδο καθώς επίσης θα συζητηθούν σοβαρά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος.

Για σκοπούς καλύτερης διοργάνωσης της Συνέλευσης όλα τα μέλη που θα παρευρεθούν στη Συνέλευση θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://forms.gle/zNj5oFjvrLNYspXTA