Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στην παρουσία μελών του Συνδέσμου και εκπροσώπων της ΟΕΒ.

Στη διάρκεια της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σολωμός Κυριάκου προέβη σε απολογισμό των δράσεων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Έγινε επίσης αναφορά σε συναντήσεις και εκδηλώσεις όπου εκπροσωπήθηκε ο Σύνδεσμος καθώς επίσης και σε επιστολές και διαβήματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα για προώθηση ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Στα πλαίσια της Συνέλευσης, τα Μέλη του ΣΕΤΗΛ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη διαμόρφωση του τοπίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής γενικότερα όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα. Μέσα από το διάλογο που αναπτύχθηκε καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι στόχοι που θα θέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΗΛ.

Κατά την εκλογική διαδικασία, εξελέγη ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.  Το εννεαμελές Συμβούλιο θα καταρτισθεί σε σώμα κατά την πρώτη του Συνεδρία και απαρτίζεται από τους κ.κ.:

  • Παναγιώτη Αντωνιάδη
  • Γιάννη Δράκο
  • Άγγελος Κουντούρης
  • Σπύρο Κουρή
  • Σολωμό Κυριάκου
  • Στέλιο Κωνσταντίνου
  • Αντώνη Παπαλεοντίου
  • Μαρίνο Τρύφωνος
  • Θωμά Χόπλαρο