Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει με ικανοποίηση την ίδρυση του Κυπρο – Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο διακρατικό επιχειρηματικό Σύνδεσμο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΟΕΒ.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου και το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και με πλήρη προσήλωση στην επιτυχία των στόχων του, ξεκινούν με τους καλύτερους οιωνούς την πολλά υποσχόμενη πορεία για μεγιστοποίηση των προσφερόμενων ευκαιριών συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ίδρυση του Συνδέσμου συμπίπτει με μια καίρια χρονική συγκυρία όπου οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας έχουν διευρυνθεί και επικρατεί εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Στόχος του Συνδέσμου είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτικών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών και να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για ανάπτυξη και εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Σε αυτή την προσπάθεια ο Κυπρο – Σαουδαραβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, θα έχει την αμέριστη στήριξη της ΟΕΒ.

Στη φωτογραφία από αριστερά, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Κώστας Χριστοφίδης, ο Αντιπρόεδρος του Κυπρο-Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. Ανδρέας Μυλωνάς, ο Γενικός Διευθυντής του InvestCyprusκ. Γιώργος Καμπανέλλας και ο Πρόεδρος του Κυπρο-Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. Ηλίας Σπύρου.