Πραγματοποιήθηκε στις, 13 Απριλίου 2021 η Ιδρυτική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διοργάνωσης Εμπορικών Εκθέσεων (ΠΑΣΕΔΥΕΕ) όπου ομόφωνα εγκρίθηκε η σύσταση Επιχειρηματικού Συνδέσμου για προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου. Για καλύτερο συντονισμό και περαιτέρω στήριξη των προσπαθειών του ο ΠΑΣΕΔΥΕΕ εντάχθηκε στη δύναμη της Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Στα πλαίσια της Ιδρυτικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Χρίστος Χρίστου
  • Αντιπρόεδρος: Γαβριήλ Λοΐζου
  • Γραμματέας: Στέλιος Κυθρεώτης
  • Ταμίας: Γιώργος Παναγιώτου
  • Μέλη: Ελπίδα Χρίστου, Άριστος Αριστείδου

Από τις 16 Μαρτίου 2020 με τη λήψη των πρώτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο κλάδος των εμπορικών εκθέσεων παραμένει κλειστός βάση των διαταγμάτων του υπουργείου υγείας. Αποτέλεσμα, για 13 μήνες να μην έχει διοργανωθεί εμπορική έκθεση με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον κλάδο.

Η διοργάνωση μιας εμπορικής έκθεσης απαιτεί προεργασίες μηνών για αυτό πρωταρχικό μέλημα του ΠΑΣΕΔΥΕΕ είναι η εξασφάλιση ημερομηνίας από το Υπουργείο Υγείας για επανέναρξη του θεσμού της διοργάνωσης των εμπορικών εκθέσεων. Επιπρόσθετα, στόχος του ΠΑΣΕΔΥΕΕ είναι η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων του κλάδου για όλη την περίοδο που δεν μπορούν να διοργανωθούν εμπορικές εκθέσεις. Άλλοι στόχοι που τέθηκαν κατά την ιδρυτική συνέλευση είναι η επιστροφή του συνεδριακού κέντρου για σκοπούς διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, η αναβάθμιση των χώρων της διεθνούς έκθεσης και η στήριξη του θεσμού των εμπορικών εκθέσεων.