Πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 η ιδρυτική συνέλευση του Συνδέσμου Διαχειριστών Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΜΕΑ) ο οποίος έχει ενταχθεί στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ομόφωνα αποφασίστηκε η ίδρυση του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος θα συμβάλει στην προώθηση των θέσεων και εισηγήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και στην επίλυση των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις – μέλη του.

Η συνέλευση όρισε ομάδα εργασίας η οποία θα καταγράψει λεπτομερώς τις βασικές αρχές λειτουργίας του Συνδέσμου και τον κώδικα δεοντολογίας των μελών, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μέσα από τη λειτουργία του Συνδέσμου αναμένεται η εξυπηρέτηση των μελών του όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος, την εκπροσώπηση τους στα δημόσια σώματα/ επιτροπές και στις διαβουλεύσεις και γενικότερα την προάσπιση των συμφερόντων τους στη βάση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της ΟΕΒ, 22-665102 ή 25-313305.