Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοινώνει  ότι έπειτα από διαδικτυακή συνάντηση ενδιαφερομένων μερών η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2021, αποφασίστηκε η ίδρυση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Κύπρου (ΣΙΣΧoK) και η ένταξη του στη μεγάλη οικογένεια των μελών της ΟΕΒ.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των επιχειρήσεων σχολών χορού, η ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας των σχολών για όλα τα είδη χορού και η συνεχής παιδαγωγική και τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευτών στις σχολές – μέλη του Συνδέσμου.

Η Ιδρυτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δεύτερα, 29 Μαρτίου 2021 και  ώρα 11:00 π.μ., όπου κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης σχολής χορού μπορεί να συνδεθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom πατώντας τον σύνδεσμο εδώ  ή  πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης (Meeting ID) 852 6659 4311.

Παράκληση είναι όπως οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην πιο πάνω συνάντηση συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής που υποδεικνύεται πιο κάτω μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021: https://forms.gle/q9g82WQyxdTDm8ft5

Στην ιδρυτική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν όλοι οι ιδιοκτήτες σχολών χορού, ανεξαρτήτως είδους διδασκαλίας. Στη συνέλευση, μεταξύ άλλων, θα αναδειχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και θα εγκριθεί το Καταστατικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Άντρια Λαού, Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου στο τηλέφωνο 25 313305.