Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΣΙΕΥΚ) και ομόφωνα αποφασίστηκε η ένταξη του στην δύναμη των Μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Ο νεοσύστατος Σύνδεσμος εκπροσωπεί τους επαγγελματίες του τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης που προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων παιδαγωγικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων Μέλη του Συνδέσμου είναι σχολές αθλητισμού (ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, αντισφαίριση κ.ο.κ.), σχολές χορού, θεατρικά εργαστήρια, μουσικές σχολές και ωδεία, και οργανισμούς που προσφέρουν διευρυμένα προγράμματα ανάπτυξης των παιδιών και περιλαμβάνουν μαθήματα κινησιολογίας και συναισθηματικής και μουσικοκινητικής αγωγής.

Οι υπηρεσίες του ΣΙΕΥΚ αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (σωματική, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική) και προσφέρονται σε συνεργασία με ιδιωτικούς παιδοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία ή/και αυτόνομα.

Στόχος του Συνδέσμου είναι η συνεχής ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από πολύπλευρες δραστηριότητες καθώς και η προάσπιση και προαγωγή των καλώς νοούμενων συμφερόντων των Μελών του.

Μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου εξελέγησαν οι πιο κάτω:

  • Πρόεδρος: Νάταλη Ιωάννου
  • Αντιπρόεδρος: Χαρούλα Νεοκλέους
  • Γραμματέας: Αντιγόνη Γεωργίου
  • Ταμίας: Χρυσταλλένη Σωκράτους
  • Μέλος: Μαρίνα Κωνσταντίνου

Η ΟΕΒ καλωσορίζει τον ΣΙΕΥΚ στη δύναμη των Μελών της, με τη διαβεβαίωση ότι η συνεργασία των δύο θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και ειδικά την προαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει στα παιδιά, η σημασία των οποίων πολλαπλασιάζεται σε συνθήκες πανδημίας.