Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021, η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΕΙΦΚ), η οποία εντάχθηκε στη δύναμη της Oμοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Στόχος της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου είναι η εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων του κλάδου και η προώθηση της κατοχύρωσης του επαγγέλματος.

Πρωταρχική επιδίωξη της ΕΙΦΚ είναι η άμεση επιστροφή στην κανονικότητα για να λειτουργήσουν τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, εφόσον την ίδια στιγμή στα σχολεία, δεν τίθεται κανένας περιορισμός. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άρση των αριθμητικών περιορισμών, συνιστά άνιση μεταχείριση και η ΕΙΦΚ προτίθεται να κινηθεί νομικά εάν χρειαστεί, για προάσπιση των συμφερόντων των μελών της.

Σε ότι αφορά στην ΕΙΦΚ, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εγγραφούν ως μέλη 71 Ιδιωτικά Φροντιστήρια, από όλες τις πόλεις της Κύπρου και συγκεκριμένα 3 από Αμμόχωστο, 13 από Λάρνακα, 30 από Λεμεσό, 15 από Λευκωσία και 10 από Πάφο.