Τη διαβεβαίωση ότι, κύριο μέλημά της Κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αναφυόμενα ζητήματα, και αξιολογώντας τις εξελίξεις, παραμένει ο μετριασμός του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου από τις επιπτώσεις της πανδημίας και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναφορά όλων των τομέων της οικονομίας σε πλήρη λειτουργία, διατυπώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε μήνυμά του στην 59η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

«Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναμένεται να κατατεθεί ποσό ύψους 1,09 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο την ολοκλήρωση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση», τονίζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρει πως γνωρίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ΣΕΛΚ για την πλήρη αξιοποίηση του εν λόγω ταμείου και θα εκτιμούσε την λήψη σχετικών εισηγήσεων από τον Σύνδεσμο.

Παράλληλα, στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της Κυβέρνησης «παραμένει επιπλέον η συνέχιση της συνετής εφαρμογής της οικονομικής και δημοσιονομικής μας πολιτικής, επικεντρωμένης στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών του κράτους και των δομών του».

«Οι κρίσεις που περάσαμε τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν καταφανώς τη σπουδαιότητα και την ιδιαίτερη σημασία υιοθέτησης στοχευμένης στρατηγικής», τονίζει.

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, «κατέδειξαν τη σημασία της συλλογικής δουλειάς, της συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τους κοινωνικούς εταίρους, ως επίσης των επωφελών συνεργειών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Στη νέα προσπάθεια που καταβάλουμε για να ανταπεξέλθουμε των προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «επενδύουμε και στην αξιοποίηση της δικής σας δυναμικής, της τεχνογνωσίας αλλά και των εξειδικευμένων γνώσεων που διακρίνουν τα μέλη του Συνδέσμου».

Αναφερόμενος στην ενεργό και με σαφή οραματισμό, όπως σημειώνει, συμβολή του ΣΕΛΚ στις προσπάθειες επαναφοράς και εδραίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης σε δύσκολες μάλιστα περιόδους για τον τόπο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τονίζει πως «επιβεβαίωση αυτών αποτελεί η υψηλή συνεισφορά του Συνδέσμου στην πορεία ανάκαμψης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και που βιώνουμε τώρα την πανδημία του κορωνοϊού».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εκφράζει την εκτίμηση του ιδίου προσωπικά αλλά και της Πολιτείας, για τη διαχρονική προσφορά του Συνδέσμου ως του αρμόδιου φορέα στον τόπο για τη ρύθμιση και εποπτεία του ιδιαίτερα σημαίνοντος για την οικονομία λογιστικού επαγγέλματος, όπως αναφέρει.

«Καίριας σημασίας όσον αφορά τους στόχους που θέτει η Κυβέρνηση για την προώθηση των ευρύτερων οικονομικών συμφερόντων της πατρίδας μας στο εξωτερικό είναι, οι συνεργασίες και η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σύνδεσμος σε διεθνές επίπεδο, μέσω της οικονομικής διπλωματίας», υπογραμμίζει τέλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.