Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη του Cyprus Payroll Management Association – CPMA στη δύναμη της.

Ο CPMA ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου, έχοντας βασικούς σκοπούς την μελέτη, την έρευνα καθώς και την συνεχή επιμόρφωση των μελών του στο τομέα Διεύθυνσης Μισθοδοσίας, όπως είναι η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και άλλα συναφή εργασιακά θέματα.

Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντικός στόχος του CPMA είναι η προώθηση εισηγήσεων και καλών πρακτικών προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και με άλλους σχετικούς φορείς.
Σημειώνεται ότι, στις τάξεις του CPMA θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν οργανισμοί, επιχειρήσεις, επαγγελματίες του κλάδου και άλλα άτομα τα οποία πληρούν τα κριτήρια εισδοχής.

Οι απόψεις και θέσεις που ΟΕΒ και CPMA προωθούν σε θέματα σχετικά με τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας είναι συχνά ταυτόσημες και η συστηματοποίηση της σχέσης των δύο αυτών φορέων θα πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών και θα ενισχύσει τη διεισδυτικότητα των απόψεων τους στη κοινή γνώμη και στους αρμόδιους φορείς.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κος Μιχάλης Αντωνίου καλωσόρισε τον νέο Σύνδεσμο διαβεβαιώνοντας την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και στήριξης από την Ομοσπονδία, ενώ σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του CPMA κος Θεόδωρος Μάντης ανέφερε ότι ως Μέλος της ΟΕΒ ο CPMA θα έχει την ευχέρεια να προωθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τις θέσεις του.