Ο Cyprus Payroll Management Association (CPMA) με απόφαση του εντάσσεται στη δύναμη των μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Ο CPMA ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου έχοντας βασικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων, την μελέτη, την έρευνα καθώς και την συνεχή επιμόρφωση των μελών του στον Κλάδο Διεύθυνσης Μισθοδοσίας, όπως είναι η Φορολογία, η Κοινωνική Ασφάλιση, τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και άλλα εργασιακά θέματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με την μισθοδοσία.

O Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου, αφού καλωσόρισε το Σύνδεσμο στην μεγάλη οικογένεια της ΟΕΒ, δήλωσε ότι η ΟΕΒ θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Θεόδωρος Μάντης, δήλωσε ότι με μεγάλη χαρά εντάσσεται ο Σύνδεσμος στην ΟΕΒ. Στόχος του Συνδέσμου είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε όλους όσους ασχολούνται με θέματα μισθοδοσίας έτσι ώστε να συμβάλλει εποικοδομητικά στην διαμόρφωση συνθηκών μακροχρόνιας ανάπτυξης στον Κλάδο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας.