Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (Μέλος της ΟΕΒ) διοργάνωσε ενημερωτική παρουσίαση με ομιλητή τον κ. Κυριάκο Κόκκινο, Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας & Καινοτομίας και Πρόεδρο του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 στα Κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ.

Ο κ. Κόκκινος παρουσίασε το νέο εθνικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) που έχει ως στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων ανάπτυξης, με βασικό πυρήνα ώθησης την έρευνα, αριστεία, καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Τα Μέλη και οι συνεργάτες του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Επικεφαλής Επιστήμονα της χώρας για κρίσιμα θέματα που παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων / οργανισμών.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποιότητας κ. Ανδρέας Ιωαννίδης, η κοινότητα της Ποιότητας στηρίζει τις ενέργειες για ενίσχυση των παραγωγικών τομέων ανάπτυξης και θα είναι συμπαραστάτης της μεγάλης προσπάθειας που ανέλαβε ο Επικεφαλής Επιστήμονας.