Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Ασθενοφόρων, με απόφαση του εντάσσεται στην επιχειρηματική οικογένεια της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Ο νεοσύστατος Σύνδεσμος με πέραν των 20 Mελών, τα πλείστα από τα οποία είναι ιδιωτικά νοσηλευτήρια, σκοπό έχει την ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του για θέματα που αφορούν τη χρήση ασθενοφόρων καθώς και την ένταξη των ιδιωτικών ασθενοφόρων στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ).

O Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου, αφού καλωσόρισε το νέο Σύνδεσμο, δήλωσε ότι η ΟΕΒ θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συνδέσμου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χρήστου, δήλωσε ότι είναι με μεγάλη χαρά που εντάσσεται ο Σύνδεσμος στην μεγάλη επιχειρηματική οργάνωση του τόπου και ότι προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία η οποία δεν μπορεί παρά μόνο να αποβεί επωφελής και για τα δύο μέρη.   

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά οι κκ Ανδρέας Κοντεκάκης (Royal Artemis Private Hospital), Ρούλης Χρήστου (Ambuline Ambulance Services Limited), Μιχάλης Αντωνίου (Γ/Δ ΟΕΒ), Γιώργος Γεωργιάδης (Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο Κύπρου).