Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), σε ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι παρατηρείται μεγάλη διασπορά του COVID-19 σε ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία καθώς και τις κατηγορίες για απόκρυψη στοιχείων ή μη δήλωση των κρουσμάτων και στενών επαφών από τις Διευθύνσεις των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων.

Ο ΣΙΠΕΚ διαβεβαιώνει ότι οι Διευθύνσεις των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με το προσωπικό τους, καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και έχουν επιτύχει, την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία επιθεωρούνται σε τακτική βάση από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση των Πρωτοκόλλων και για την διεξαγωγή των rapid-tests από το προσωπικό τους και μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα συμμόρφωσης.  

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες εργαζόμενους γονείς ανά το παγκύπριο, που επιθυμούν την συνέχιση της φοίτησης των παιδιών τους στους ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Πλησιάζοντας στο τέλος ακόμα μιας δύσκολης σχολικής χρονιάς, ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία όπως διατηρήσει τα υφιστάμενα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τους ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και η φετινή σχολική χρονιά.

Επιπλέον, ο ΣΙΠΕΚ καλεί την Πολιτεία να εντατικοποιήσει τους αυστηρούς ελέγχους και επιθεωρήσεις όλων των σταθμών και νηπιαγωγείων, ιδιωτικών, δημόσιων και κοινοτικών προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί η θυματοποίηση του συνόλου των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων λόγω της έλλειψης συμμόρφωσης μεμονωμένων μονάδων.