Πραγματοποιήθηκε στις 12.11.2019 Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικής Κάνναβης στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), όπου ομόφωνα αποφασίστηκε όπως ενταχθεί στη δύναμη των επαγγελματικών Συνδέσμων της ΟΕΒ.

Ο νεοσύστατος Σύνδεσμος σκοπό έχει την επαγγελματική προώθηση του νέου αυτού τομέα και την ενημέρωση του κοινού για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης και τη διαφοροποίηση της από άλλου είδους κάνναβη.

Μέλη του συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν νομικά πρόσωπα με εγγεγραμμένη επιχείρηση στη Κυπριακή Δημοκρατία, με λευκό ποινικό μητρώο, όπου η ενασχόληση τους έχει σχέση με την φαρμακευτική κάνναβη.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθοι:

  • Πρόεδρος: Γιώργος Βουβάκος – VERSOLAR INVESTMENTS
  • Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χάσικος- YNB CONSULTING
  • Γραμματέας: Θάνος Κοτσάφτης- DG SOFT
  • Ταμίας: Νίκος Νεοφύτου– G.N NEOHEALTH
  • Μέλη: Σωτήρης Σωτηρίου – STS FIREX / Ελισάβετ Κυριάκου – SG MEDWASTE TREATMENT

O Συντονιστής Επιχειρηματικών Συνδέσμων της ΟΕΒ κ. Κυριάκος Αγγελίδης, αφού καλωσόρισε το νέο Σύνδεσμο, δήλωσε ότι η ΟΕΒ θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για επίτευξη των στόχων και σκοπών του.