Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση αλλά και τις τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση της θερμικής άνεσης στις σχολικές μονάδες, η Κυπριακή Παιδοβουλή και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δηλώνουν τα ακόλουθα:

 • Η εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών στους χώρους των σχολείων, χωρίς να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, δεν συνιστά την προσφορότερη λύση στο, όντως σοβαρό, πρόβλημα θερμικής άνεσης που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και το λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό των σχολείων μας.
 • Αντί της αυθαίρετης τοποθέτησης κλιματιστικών, επιβάλλεται η υλοποίηση μέτρων χαμηλού, μεσαίου και ψηλού κόστους που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική βελτίωση της θερμικής άνεσης και ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, ΟΕΒ και Παιδοβουλή εισηγούνται τη σταδιακή υλοποίηση των κάτωθι μέτρων:
 • Την θερμομόνωση οροφής σχολικών μονάδων, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση της απώλειας θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες και μείωση της ροής θερμότητας στους κλειστούς χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οδηγεί σε συνολική εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 35-40%.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνδυασμό με την θερμομόνωση οροφής, όπου με την μέθοδο net metering η απόσβεση της επένδυσης θα επέλθει πριν από την παρέλευση έξι ετών και θα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ηλεκτρισμού των σχολικών μονάδων.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα με διπλό υαλοπίνακα και θερμομονωτικό πλαίσιο και φίλτρο για την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για κάλυψη των αναγκών ζεστού νερού χρήσης.
 • Τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών στους υαλοπίνακες.
 • Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής.
 • Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με καινούργιους τύπου LED.
 • Αξιοποίηση φυσικού δροσισμού.
 • Αξιοποίηση φυσικού φωτισμού.
 • Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση του μικροκλίματος των σχολικών μονάδων.

Οι δύο Φορείς κατανοούν ότι η υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων επισύρει δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να προβλεφθούν μέσα στα πλαίσια των κρατικών προϋπολογισμών. Ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πλήρως ότι, η εφαρμογή ορισμένων μέτρων μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένος προγραμματισμός με χρονοδιαγράμματα, με δέσμευση κονδυλίων και συγκεκριμένη αναφορά στους όρους για ανάθεση των έργων. Οποιαδήποτε άλλη λύση, και ιδιαίτερα η λύση της τοποθέτησης συσκευών κλιματισμού σε όλες τις αίθουσες χωρίς σχεδιασμό, συνιστά σπασμωδική κίνηση, αντιστρατεύεται ευρωπαϊκών πολιτικών και της καθιερωμένης πλέον επιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και την θερμική άνεση και εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε άλλες περιπλοκές.

Οι προτάσεις Παιδοβουλής και ΟΕΒ εντάσσονται στη λογική της ολοκληρωμένης και βιώσιμης βελτίωσης των θερμικών συνθηκών στα σχολεία σε συνδυασμό με την βέλτιστη περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτηρίων.

Τέλος, ΟΕΒ και Παιδοβουλή, καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μακριά από αντιπαραθέσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις, να συμβάλουν στη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων και όλοι μαζί να προβούμε στα επιβαλλόμενα διαβήματα για εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης το συντομότερο δυνατό.