Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποιήθηκε σήμερα Τηλεδιάσκεψη των Προέδρων ή και Αναπληρωτών Προέδρων του ΕΤΕΚ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών (ΟΣΕΟΚ), του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου & Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ) και του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ).

Η Τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε με στόχο την συντονισμένη προετοιμασία της Οικοδομικής Βιομηχανίας και των παρεμφερών κλάδων, για την επανεκκίνηση της δραστηριότητας αυτού του πολύ σημαντικού τομέα της οικονομίας.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων είναι ότι οι κατασκευές πρέπει να επαναλειτουργήσουν μόλις το Κράτος λάβει την σχετική απόφαση.

Συμφωνήθηκε ότι στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα θα ετοιμαστεί ολοκληρωμένη κοινή πρόταση των πιο πάνω Φορέων προς την Κυβέρνηση, με την οποία θα γίνεται συγκεκριμένη περιγραφή των προϋποθέσεων και του τρόπου ομαλής επανέναρξης των δραστηριοτήτων αυτής της Βιομηχανίας.

Ομόφωνη τέλος είναι η θέση ότι με πλήρη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και του κοινού, η δραστηριότητα στην οικοδομική βιομηχανία πρέπει να επανεκκινήσει το ταχύτερο δυνατό.