Πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 η Ιδρυτική Συνέλευση του «Δικτύου Συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου».

Του Δικτύου ηγείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ωκεανογραφικό Κέντρο και συμμετέχουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, οι Επαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’), ο Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο και η Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd.

Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι η προστασία της αλιείας, η εξασφάλιση και κατοχύρωση συμφερόντων και δικαιωμάτων των αλιέων, η επισήμανση, προώθηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία, και η καλύτερη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων αλιείας.

Στα πλαίσια της Ιδρυτικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Γιώργος Νικολαΐδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ωκεανογραφικό Κέντρο
  • Αντιπρόεδρος: ΧριστόδουλοςΧαραλάμπους Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας
  • Γραμματέας: Γιώργος ΙωάννουΕπαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών
  • Ταμίας: Θεοδόσης Ταουσιάνης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’)
  • Μέλη: Λούης Χατζηιωάννου – Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd, Γιώργος ΦυλακτούΣύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο

Η λειτουργία του Δικτύου θα γίνεται με τη πολύτιμη καθοδήγηση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αφού έχει ενταχθεί στην μεγάλη οικογένεια των μελών της ΟΕΒ.

Η δημιουργία του Δικτύου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.