Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των ανθρώπων με τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η σωστή λειτουργία των δικτύων είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο όπου καταβάλλεται προσπάθεια για επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας. Επιπρόσθετα, οι επικοινωνίες είναι άκρως απαραίτητες, για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ), Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε ανακοίνωσή του καταδικάζει απερίφραστα τις επαναλαμβανόμενες εγκληματικές επιθέσεις καταστροφής τηλεπικοινωνιακών υποδομών στη Λεμεσό, θεωρώντας ότι οι ενέργειες αυτές, πέρα από κακόβουλες και εγκληματικές, στρέφονται συνάμα εναντίον των πολιτών και των επιχειρήσεων και επηρεάζουν αρνητικά την ανάγκη τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Ο ΣΕΤΗΛ καλεί την Πολιτεία να διερευνήσει άμεσα και αποφασιστικά τις συγκεκριμένες υποθέσεις, αποδίδοντας ευθύνες εκεί και όπου αναλογούν.